امروزه شرکت های مالی برای پیشگیری از پول شویی در معرض چالش جدی هستند. افراد و اشخاص حقوقی که درآمد خود را از راه غیرقانونی به دست آورده اند تلاش های مختلفی را برای قانونی کردن درآمد خود انجام می دهند. به عنوان مثال: آنها ممکن است از اطلاعات شخصی افراد دیگر، از جمله داده هایی که به صورت تقلبی بدست آورده اند استفاده کنند. این ممکن است برای افرادی که تبدیل به قربانیان این تقلب شده اند مشکل ایجاد کند ولی این افراد در فعالیت های متخلفانه این احزاب دخالتی نداشته اند.

برای جلوگیری از پولشویی، سازمان هایی که عملیات با پول و سایر دارایی های خود را انجام می دهند، موظف به رعایت قوانین ضد پولشویی هستند، هویت مشتریان را تأیید کرده و به سازمان های دولتی و سازمان های مالی که برای مبارزه با پولشویی کمک می کنند، کمک می کنند. میشو اقدامات لازم را برای اطمینان از منطبق بودن با قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می دهد.

به عنوان بخشی از انطباق با قوانین مربوط به شناسایی مشتری، این روش در طول ثبت، انواع مختلف معاملات غیر تجاری و به عنوان بخشی از وظایف نظارتی توسط متخصصین ما انجام می شود. برای شناسایی مشتریان ما، میشو فارکس ممکن است از شما اطلاعات شخصی را درخواست کند و برای تأیید صحت این اطلاعات با استفاده از سیستم تایید شده توسط متخصصین ما اقداماتی را انجام دهد. ممکن است چندین روز کاری را برای تکمیل این فرایند انجام دهیم.

 

               

Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok